Dore İlkokul

Dore İlkokul

Dore İlkokulu, öğrencilerin bireysel farklılıklarını en üst düzeyde destekleyecek duyarlılıkta yapılandırılmış bir eğitim ve öğretim programını hayata geçirmektedir.

Böylece öğrencilerimiz; kendine güvenen, en ileri bilgiler ile donatılmış, girişimci, araştırmacı, anadilini çok iyi kullanan, çift dilli; ulu önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, farklı bakış açıları ile farklı kültürlere değer veren, uluslararası bilince sahip bir dünya vatandaşı olarak yetişirler.

Dore Okulları tarafından geliştirilen MEB onaylı uluslararası standartlardaki İngilizce öğretim programı, 5 yetinin eş zamanlı gelişimini ve takibini baz alarak öğrencilerimize nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir dil edinim yaşantısı sunar.

Half Day English Half Day Russian” mottosuyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi çift dilli eğitim anlayışı ile Rusça öğretiyoruz. Bir dili sadece konuşan değil, aynı zamanda o dilin kültürünü benimseyen bireyler yetiştiriyoruz. Günün yarısını İngilizce yarısını Rusça dersleri ile destekliyoruz. “Native Teacher” sistemi ile konuşma derslerinde kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz.

Dil derslerinin yanı sıra öğrencilerimizi birer bilim insanı olarak yetiştirme prensibi ile devam ediyoruz. Fen ve Matematik uygulama dersleri, laboratuvar deneyleri, anadil çalışmaları, sosyal ve sportif dersler ile öğrencilerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile yetiştiriyoruz.

Okul Psikoloğu ve Rehber Öğretmenlerimiz ile programımızda çok önemli yer tutan Karakter Eğitimi’nde çocuklarda empati kurmayı, sorumluluk almayı, nezaket kurallarına uymayı geliştirmeyi hedefliyoruz.

1.sınıflarımızda akademik derslerin yanı sıra iletişim ve sunum tekniklerinden zeka oyunlarına, dramadan medya okuryazarlığına kadar her alanda gelişim sağlamalarına yönelik ders programları hazırlıyoruz.

Ağaç sistemi ile öğrencilerimizin tüm derslerini kökten vererek filizlenmelerini sağlıyoruz. Dore İlkokulunda 4. Sınıfı bitirmiş bir öğrencimiz; İngilizce ve Rusça diline hakim, akademik başarısı yüksek, kalıcı öğrenme metotları ile yetişmiş, teknoloji ile yarışan bir “Dünya Vatandaşı” olarak ortaokula hazırdır.

Dore İlkokul