Dore Ortaokul

Dore Ortaokul

Dore Ortaokulu,  akademik başarıyı arttırıcı uygulanan bireysel öğrenme modelleri ile öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir.

Duvarsız eğitim yaklaşımı ve tam öğrenme merkezli eğitim anlayışının doğal sonucu olarak ortaya çıkan verimli ders tekniği; öğrencilerimize 5. sınıf itibariyle kalıcı bir başarı sağlamaktadır.

Uygulanan programların tamamında öğrencilerimizi merkez alarak onlara kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazandırma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz; kendine güvenen, en ileri bilgiler ile donatılmış, girişimci, araştırmacı, anadilini çok iyi kullanan, çift dilli; ulu önder Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, farklı bakış açıları ile farklı kültürlere değer veren, uluslararası bilince sahip bir dünya vatandaşı olarak yetişirler.

Dore Okulları tarafından geliştirilen MEB onaylı uluslararası standartlardaki İngilizce öğretim programı, 5 yetinin eş zamanlı gelişimini ve takibini baz alarak öğrencilerimize nitelikli, ayrıcalıklı, yenilikçi, güncel ve veli-öğretmen-öğrenci işbirliğine dayalı bir dil edinim yaşantısı sunar.

Half Day English Half Day Russian” mottosuyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi çift dilli eğitim anlayışı ile Rusça öğretiyoruz. Bir dili sadece konuşan değil, aynı zamanda o dilin kültürünü benimseyen bireyler yetiştiriyoruz. Günün yarısını İngilizce yarısını Rusça dersleri ile destekliyoruz. “Native Teacher” sistemi ile konuşma derslerinde kalıcı öğrenmeyi sağlıyoruz.

Dil derslerinin yanı sıra öğrencilerimizi birer “Bilim İnsanı” olarak yetiştirme prensibi ile devam ediyoruz. Fen ve Matematik uygulama dersleri, laboratuvar deneyleri, anadil çalışmaları, sosyal ve sportif dersler ile öğrencilerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile yetiştiriyoruz.

Okul Psikoloğu ve Rehber Öğretmenlerimiz ile programımızda çok önemli yer tutan “Karakter Eğitimi”nde çocuklarda empati kurmayı, sorumluluk almayı, nezaket kurallarına uymayı geliştirmeyi sağlıyoruz.

Her sınıfa özel olarak uygulanan ders programları ile iletişim ve sunum tekniklerinden satranca, dramadan medya okuryazarlığına kadar her alanda öğrencilerimizin fikir sahibi olmalarını istiyoruz.

5 ve 6. sınıflarda uygulanan ders programlarında öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz. Akademik dersleri sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklerken fen ve matematik uygulama dersleri ile de birer “Bilim İnsanı” yetiştirmeyi hedefliyoruz.

7 ve 8. sınıflarımızda 5 ve 6. sınıflarda kalıcı öğrenmeyi sağladığımı öğrencilerimize LGS’ye yönelik çalışmalar yaparak akademik başarıyı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli liselerde okuyor olması temek prensibimizdir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki iyi bir lise iyi bir üniversite getirecektir.

Dore Ortaokulundan mezun olan öğrencilerimiz, İngilizce ve Rusça dillerine hakim, akademik başarısı yüksek, teknoloji ile yarışan, girişimci ve çağdaş birer dünya vatandaşı olacaktır.