Kurucumuzun Mesajı

Kurucumuzun Mesajı

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Dore Okullarında kişileştirilmiş eğitim modelleri, modern eğitim teknolojileri ve doğaya dost okullarıyla, anaokulundan liseye kadar her kademede bireye kaliteli eğitim veren, bu eğitim modeline olanak sağlamak için her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojik olanakları sunan, öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik olarak gelişimini izleyip seçenekler sunan, yabancı dil eğitimine önem veren ve buna bağlı olarak 5 yabancı dil eğitimi veren, güvenilir, yenilikçi ve modern bir eğitim kurumudur.

Bizlerin amacı; bireyin kendini tanımasını sağlamak, hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmaktır. Antalya’nın en donanımlı kampüsünde öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil, davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak, milliyetçi, laik, demokratik anlayışla dünyadaki gelişmeleri izleyen, değerlendiren, gelişmeleri yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Uyguladığımız eğitim modelleri ile hayatın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yetenek ve bilgisini kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek özgüven ve davranış özelliklerine sahip bireyler yetiştirmek nihai amaçlarımızdan biridir. Hayatta tatmin olmanın belirli formülü olmadığını, her bireyin kendine uygun olacak ve severek yapacağı şeyleri fark etmesini ve bu doğrultuda yetkinliklerini geliştirmesini sağlamak, Cumhuriyetin temel değerlerini özümsemiş, vatanını ve milletini seven Dünya’ya örnek olacak bireyler yetiştirmek için sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Saygı ve sevgilerimle

S. Çağrı AVCU
Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucumuzun Mesajı