Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON

  • İnsan haklarına saygılı, güzel ahlaklı, değerlerine bağlı, evrensel ve toplumsal sorunlara duyarlı ve bu sorunlara çözüm üreten, yurtsever bireyler yetiştirmek.
  • Yabancı dil eğitiminde de konusunda lider bir okul olmak.
  • Dünya’daki en modern ve güncel eğitim yaklaşımları ışığında eğitim öğretim ortamı sunmak.
  • Yükseköğrenime geçiş yoluna hazırlamak, bu yolda rehber olmak.
  • Öngörülen hedeflere ulaşmada alternatif yolları araştırmak, sürekli olarak gelişime ve değişime açık olmak.
  • Spor ve sanatta gelişimi desteklemek, akademik ve sosyal anlamda başarılı ve etkili bireyler yetiştirmek.
  • Eğitimde fırsat eşitliği sunarak, farklı lisanlarda kendini ifade edebilen, bireysel farklılıklara saygılı, üretken, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
  • Özgüven ve öz saygısı yüksek, ileri görüşlü, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; girişimci, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

 

VİZYON

Atatürk İlke ve İnkılapları ile Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen hedefler doğrultusunda; 21.yüzyılın güzel ahlaklı, toplum örf adetlerine duyarlı, etik kurallara uyumlu, disiplinli, azimli, yaratıcı, girişken, üretken, dinamik, tam donanımlı, araştıran, merak eden, sorgulayan, öğrenmeye açık ve öğrenmeyi seven bireylerin yetiştirildiği; bireysel farklılıkların dikkate alındığı, akademik ve sosyal alanlarda başarı odaklı bakış açısıyla öğrencilerin motive edildiği, rasyonel eğitim anlayışının hakim olduğu, liderliği ve eğitim öğretime bakış açısıyla pozitif etkileyen örnek bir dünya okulu olmaktır.